De kracht van verbeelding is de sleutel tot verandering

https://shorturl.at/rIy9e

Je kent het vast, dat gevoel van machteloosheid wanneer goede ideeën, baanbrekende innovaties en belangrijke onderzoeksresultaten en visies niet gehoord worden, en dat juist nu we het zo hard nodig hebben in deze snel veranderende wereld…nou ik kan je vertellen, ik wel! Waar het misgaat? Ideeën, idealen en innovaties zijn vaak te abstract en te geïsoleerd. Ze missen een invoelbare beleving van hoe ze zouden kunnen uitpakken. En daar wil ik wat aan gaan doen, met verbeeldingskracht.

In een wereld die voortdurend verandert en evolueert, is verbeeldingskracht één van de krachtigste middelen die we tot onze beschikking hebben om verandering te bewerkstelligen. Hoewel technologie en wetenschap vaak de voorhoede van vooruitgang vormen, is het de verbeelding die ons inspireert om voorbij de grenzen van het huidige te denken en nieuwe mogelijkheden te verkennen. Door de geschiedenis heen heeft verbeeldingskracht de mensheid vaak geholpen om grenzen te verleggen en nieuwe horizonnen te ontdekken. Van de uitvinding van het wiel tot de landing op de maan, grote prestaties beginnen vaak met een sprankje verbeelding. Denk aan Leonardo da Vinci, van wie de schetsen van vliegtuigen en onderzeeërs eeuwen vooruit waren op hun tijd. 

In dit blog onderzoek ik waarom verbeeldingskracht essentieel is voor verandering en hoe we deze kracht kunnen inzetten om een betere, gezonde en eerlijke toekomst te bouwen.

Wat is verbeeldingskracht eigenlijk?

Verbeeldingskracht is het vermogen om beelden en ideeën te creëren in onze geest die we niet direct met onze zintuigen kunnen registreren. Het stelt ons in staat om ons dingen voor te stellen die we nog niet hebben gezien of ervaren, en om concepten te ontwikkelen die verder gaan dan de huidige realiteit. Verbeelding speelt een cruciale rol in creativiteit en innovatie, omdat het ons in staat stelt om nieuwe oplossingen te bedenken voor bestaande problemen en om volledig nieuwe paden te verkennen. Iets waar wij bij Buenaparte gillend enthousiast van worden natuurlijk!

Verbeelding als motor voor sociale verandering

Niet alleen in de wetenschap en technologie speelt verbeelding een cruciale rol; ook in sociale bewegingen en maatschappelijke veranderingen is verbeeldingskracht onmisbaar. Gandhi stelde zich een onafhankelijk India voor, vrij van koloniale overheersing, lang voordat het werkelijkheid werd. Martin Luther King Jr. had een droom van een samenleving waarin mensen niet beoordeeld zouden worden op de kleur van hun huid, maar op de inhoud van hun karakter. Allemaal scenario’s die toen nog ondenkbaar waren maar door het schetsen van een inspirerend toekomstbeeld is dit werkelijkheid geworden. 

De toekomst verbeelden

In onze huidige tijd, waarin we geconfronteerd worden met complexe wereldwijde uitdagingen zoals klimaatverandering, sociale ongelijkheid en technologische disruptie, is verbeeldingskracht meer dan ooit nodig. Het stelt ons in staat om nieuwe modellen van duurzaamheid en rechtvaardigheid te ontwerpen, om inclusieve samenlevingen te creëren en om technologische vooruitgang te sturen in een richting die helpend is voor de hele mensheid. Maar waarom wil het nou niet lukken om die grote groep aan het verstand te brengen dat we nú actie moeten ondernemen om ons voor nog meer rampen te behoeden? Hoe helpen we wetenschappers, hoogleraren, overheden, visionairs, mensen met morele ambities hun ideeën en innovaties werkelijkheid te maken? Juist, met verbeeldingskracht.

In het boek ‘Hoe gaan we dit uitleggen’ van Jelmer Mommers maakt de schrijver bijvoorbeeld sterk gebruik van deze verbeeldingskracht om toekomstscenario’s te schetsen van de gevolgen van klimaatverandering op de wereld. Aan de hand van een kleurrijk én een doemscenario beschrijft hij overtuigend hoe jouw bijdrage ertoe doet. En ik moet zeggen, zeer hoopgevend.

Ook Jan Rotmans, hoogleraar en wetenschapper op het gebied van klimaatverandering, duurzaamheid en transities, maakt gebruik van toekomstscenario’s. In deze interessante video noemt hij het ook wel ‘wenkende perspectieven’. En daarbij maakt hij tevens parallellen met zelf soortige situaties uit de geschiedenis om dit tot leven te wekken. Een mustsee wat mij betreft. 

Waarom verbeeldingskracht cruciaal is voor verandering

  1. Overwinnen van beperkingen: Verbeeldingskracht stelt ons in staat om voorbij de beperkingen van de huidige realiteit te kijken en ons voor te stellen wat er mogelijk zou kunnen zijn. Dit is essentieel voor innovatie, omdat het ons helpt om problemen op nieuwe manieren te benaderen en oplossingen te vinden die eerder ondenkbaar waren.
  2. Inspiratie en motivatie: Door ons een betere toekomst voor te stellen, kunnen we anderen inspireren en motiveren om actie te ondernemen. Een krachtige visie kan mensen samenbrengen en hen aanmoedigen om zich in te zetten voor gemeenschappelijke doelen.
  3. Creativiteit en innovatie: Verbeeldingskracht is de basis van creativiteit en innovatie. Het stelt ons in staat om nieuwe ideeën te genereren, buiten de gebaande paden te denken en originele oplossingen te vinden voor complexe problemen.
  4. Empathie en begrip: Door ons voor te stellen hoe het is om in de schoenen van een ander te staan, kunnen we empathie en begrip ontwikkelen. Dit is cruciaal voor het bevorderen van sociale rechtvaardigheid en het opbouwen van inclusieve gemeenschappen.
  5. Proactiviteit en aanpassen: In een snel veranderende wereld stelt verbeeldingskracht ons in staat om flexibel te blijven en ons aan te passen aan nieuwe omstandigheden. Het helpt ons om proactief te zijn in plaats van reactief, en om voorbereid te zijn op toekomstige uitdagingen.

Verbeeldingskracht in communicatie

Verbeeldingskracht is dus niet zomaar een leuke bijkomstigheid; het is een cruciaal middel om verandering te bewerkstelligen. Alleen met kennis en verbeeldingskracht kunnen ideeën worden ingebed in een historische context en worden doorgetrokken naar geloofwaardige toekomstscenario’s. En dat is natuurlijk ook meteen het probleem. Want kennis en verbeeldingskracht zijn niet iedereen gegeven. “Goed idee, het gaat alleen nooit werken,” is een veel gehoord antwoord. De meeste mensen zitten vast in hun eigen ideeën over de wereld. Wat we nodig hebben is dus een soort van Verbeeldingsmachine. 

En laat ik precies daarmee begonnen zijn, samen met een aantal anderen, met het bouwen van deze machine, met de kracht en mogelijkheden van AI. Deze innovatieve tool zal mensen met baanbrekende ideeën helpen om de kracht van verbeelding te benutten, zodat zij hun verhaal overtuigender kunnen overbrengen én hun doelgroepen de grenzen van wat mogelijk is kunnen verleggen. Door geschiedenis en verbeelding samen te brengen, maken wij de toekomst niet alleen voorstelbaar, maar ook werkbaar en bespreekbaar. 

Zo kunnen we communicatie creëren die niet alleen helder, mooi en leuk is, maar ook diepgaand en transformerend. Helemaal passend bij ons motto natuurlijk: think it, create it. Let’s do this!