Waarom “eigen projecten” geweldig (en) klote zijn

Eigen projecten en initiatieven. Ze ontstaan vaak uit liefde voor het onderwerp of juist de pijn die je ervaart bij iets. Dit moet er komen óf dit moet en kan juist anders! Een project of initiatief wat geweldig kan zijn, maar daarmee ook geweldig klote, althans dat is mijn ervaring tot dusver. Ik heb de voors en tegens op een rijtje gezet van het opzetten van een dusdanig project en ik kan je verklappen dat deze dicht bij elkaar liggen. 

Maak van je hobby je werk zegt men vaak. Gelukt! Maar daarbij is het net zo belangrijk dat je van je werk niet je hobby maakt. Er moet brood op de plank komen. Maar soms komen van die zaken of momenten voorbij waar je gewoon iets mee moet doen. Een eigen project of initiatief is dan zo ineens ontstaan. En dat enthousiasme waar je ooit mee begon, kan ook zo weer met de noorderzon het raam uitvliegen. Ik ben inmiddels een aantal eigen projecten gestart en heb een vrijwillige bijdrage geleverd aan andermans initiatieven. Maar ik ben er inmiddels achter dat mij dat zeker niet altijd datgene oplevert als wat ik vooraf hoopte. Waar zit hem dat toch in? 

Persoonlijke verbondenheid of frustratie

Een project ontstaat bij mij vaak uit frustratie of een “probleem”: dit moet en kan anders. Zo stoorde ik mij aan het zwerfafval in het Noorderplantsoen en ben ik een stickeractie begonnen, heb ik me aangesloten bij Awesome Groningen omdat ik “aan ga” op alle creatieve ideeën voor de Stad en heb ik kortgeleden Positive Propaganda opgezet omdat ik vind dat mensen wel wat positiever mogen en kunnen worden. Al deze projecten gaan mij aan het hart, zijn ontstaan vanuit een intrinsieke motivatie, en daarmee ligt de frustratie strak om de hoek op de loer. Want als het niet zo verloopt zoals je had gehoopt kan dat nog wel eens voor een klotegevoel zorgen. Die persoonlijke verbondenheid is doorgaans groter bij eigen projecten dan bij betaalde opdrachten. Als dat een succes wordt is dat gevoel heerlijk! En als het niet het gewenste succes oplevert… kan dat knap lastig zijn.

Rendement: energie of geld

Over succes gesproken. Wat is succes? Heeft dat te maken met bereik, impact of rendement? Goed om van tevoren voor jezelf te bepalen wat succes voor dat betreffende project voor jou is. En beslis dan vooral wat jouw voorwaarden zijn om een project door te zetten. In het begin stop je bijvoorbeeld heel veel tijd, en daarmee energie, in je project. Maar dat moet zich ook terugbetalen. In bijvoorbeeld energie of geld. Voor mij is energie de belangrijkste opbrengst. Ofwel omdat het zo leuk is om aan te werken, dat andere mensen er enthousiast van worden of dat je echt iets goeds doet en het project een positieve impact heeft, op grote of kleine schaal. Maar wat doe je als je die energie niet meer voelt? Stop je er dan mee? In mijn geval vaak wel. Wat heeft het voor zin ergens veel energie in te stoppen als het geen energie oplevert? Zo ben ik al eens uit een project gestapt omdat de club mensen met wie ik daaraan werkte niet door wisten te pakken en daarmee de energie en toewijding wegvloeide bij mij. Eventueel kan je deze energie weer terugvinden wanneer de opdracht van vrijwillig naar betaald verandert. Het gevaar hiervan is dat de persoonlijke toewijding die je in het begin voelde, vermindert en het daarmee een betaalde opdracht wordt zoals elke andere. Het voordeel hieraan is dat de opbrengst verschuift, van energie naar geld, en daarmee de frustratie ook afneemt wanneer dingen niet gaan zoals je hoopte. Het gaat dan minder om die energie, je krijgt er nu immers voor betaald. 

Samen of alleen 

Een eigen of vrijwillig project wordt leuker als je het samen doet. De energie die vrijkomt, de andere invalshoeken en de verschillende disciplines zorgen voor een mooie dynamiek. Maar waar meerdere mensen samenwerken kunnen ook de nodige frustraties ontstaan. De toewijding verschilt per persoon, de beschikbaarheid en tijd die men er in wil stoppen is vrij. Kortom, je kan niet alles verwachten van mensen die vrijwillig meedoen aan een project. Het is daarmee erg belangrijk iedereen enthousiast te houden en mee te nemen in de stappen die je zet en nog wilt zetten. Doe het dan ook écht samen. Maar ga er altijd van uit, dat jij de kartrekker bent en zal zijn. Hiermee tackle je al snel heel wat verwachtingen en daarmee mogelijke frustraties. Probeer elkaar geregeld te spreken en laat iedereen datgene doen waar diegene goed in is en energie van krijgt binnen het project. Zo vergroot je de kans dat je achteraf geen teleurstellingen ervaart en de energie erin blijft. Belangrijk ook om samen succesjes te vieren. 

Afhankelijk of onafhankelijkheid

Als je dan aan een project of initiatief werkt zonder directe opdrachtgever is het natuurlijk fijn om volledig autonoom te kunnen werken zonder rekening te hoeven houden met de mening en wensen van een opdrachtgever. Maar het is in veel gevallen ook handig een “probleemeigenaar” te hebben die het project of initiatief draaiende kan en wil houden. Bijvoorbeeld omdat jouw initiatief een perfecte oplossing is voor een probleem of dat het initiatief hun dienstverlening goed ondersteunt of vergemakkelijkt. Dus toch een soort van opdrachtgever. Zij kunnen je dan eventueel voorzien in financiering, je ondersteunen met expertise en je vergroot hiermee de kans van het voortbestaan van je initiatief. Wat je je goed moet realiseren is dat dit kan betekenen dat je rekening moet houden met hun wensen en ideeën om ervoor te zorgen dat het goed past binnen hun kaders. 

Deze tegens nemen niet weg dat ik me altijd zal inzetten voor eigen projecten. Hier ontstaat creativiteit, kan je op je bek gaan en ga je samen weer op zoek naar een oplossing. Hier zit de energie, je toewijding, frustratie en liefde, pijn en ongemak en dat maakt dat je hier de grootste en mooiste stappen maakt. Misschien eerst achteruit, maar dan volle kracht vooruit. Juist al dit ongemak maakt dat je er misschien nog wel harder voor wil vechten. Maar iedereen mag weten dat het allemaal niet vanzelf gaat. Loop je ook tegen soortgelijke zaken aan, deel het vooral met me. En ik zou ik niet zijn als ik nu al bezig ben met een project om deze tegens aan te pakken in een nieuw initiatief. Stay tuned.